Полезна информация за газовите уредби - Предимства на използването на L.P.G.(пропан-бутан) като автомобилно гориво
КОНТАКТИ


GSM:   0899 907 677
E-mail: inter_slavi@abv.bg
Полезна информация
Предимства на използването на L.P.G.(пропан-бутан) като автомобилно гориво

L.P.G. (Liquefied Petroleum Gas) e гориво с основни компоненти пропан и бутан, което при нормални температура и налягане е в газообразно състояние, а при повишено налягане - в течно състояние.Като пропан е по-летлив и трябва да преобладава зимата. Докато бутана има по-добри моторни качества.

Горивото L.P.G. постъпва в двигателя в газообразно състояние, поради което не отмива масления филм от стените на цилиндрите и не разрежда маслото в картера. Това намалява износването на цилиндрите и увеличава експлоатационния ресурс на двигателя. L.P.G. лесно се смесва с въздуха и равномерно пълни цилиндрите на двигателя с еднородна гориво-въздушна смес, поради което двигателят работи устойчиво и тихо. Гориво-въздушната смес изгаря почти напълно, поради което не се образува нагар по буталата, клапаните и запалителните свещи. Срокът за смяна на маслото се увеличава значително. Високото октаново число на L.P.G. (103 - 105) практически изключва появата на изключително вредните за двигателя детонации, което води до по-мако износване на коляно-мотовилковия механизъм и на бутало-цилиндровата група.

 

Използването на L.P.G. води до значително намаляване на вредните вещества, съдържащи се в изгорелите газове и способства за опазване на околната среда. L.P.G. не съдържа олово и сяра, които повреждат катализатора на автомобила и ламбда сондата. L.P.G. изгаря малко по-бавно в сравнение с бензина, поради което се намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, но се намаляват (2 - 5%) и динамичните свойства на двигателя. Препоръчва се предварението на момента на запалване да се увеличи с 3 - 5° , с което частично се компенсира намалената динамика на автомобила. Цената на L.P.G. е значително по-ниска от тази на бензина и могат да се реализират икономии.

www.fobos-bg.com www.lovatogas.com www.landirenzo.com www.atiker.com.tr

Web Design by alphavision